Skip to content

NLRS_C_sterkteklasse_eis_05

Vereiste sterkteklasse conform de geldende wet- en regelgeving. Van toepassing op onderdeel zoals omschreven in parameter NLRS_C_omschrijving_05

Parameter

Bron: RSF_NLRS_3.0.1_SharedParameters_TOTAAL.txt

guid naam description
c21215b5-90f1-4395-84ae-fe4fa4003c1b NLRS_C_sterkteklasse_eis_05 Vereiste sterkteklasse conform de geldende wet- en regelgeving. Van toepassing op onderdeel zoals omschreven in parameter NLRS_C_omschrijving_05