Skip to content

Fire exit

deze regel controleert of de parameter een waarde heeft, dit moet dus True or False zijn.