Skip to content

3.6 Classificatiesystematiek

Het NL/SfB-systeem is de officiële Nederlandse versie van de internationaal erkende SfB-classificatie, een specifiek op de bouwsector gerichte indeling/codering methodiek. SfB is de afkorting van het Zweedse comité ‘Samarbetskommittén för Byggnadsfragor‘ (vrij vertaald: Gezamenlijke Werkcommissie voor Bouwproblematieken). Deze commissie heeft in het jaar 1947 de oorspronkelijke versie van het systeem opgezet. In 1958 heeft het CIB (‘International Council for Building Research, Studies and Documentation‘) het SfB-classificatiesysteem aanbevolen voor internationaal gebruik. De oorspronkelijke versie bestond uit drie tabellen (de tabellen 1, 2 en 3).

Deze electronische uitgave biedt alle tabellen van NL/SfB zoals uitgegeven in 2005, inclusief de herziene elementenmethode '91.

Bron: Ketenstandaard