Skip to content

NLRS_C_dragend

Geeft aan of het component dragend is. Alleen te gebruiken indien er geen builtin Revit parameters is.

wel dragend

Assembly codes: 13.20 - 13.21 - 13.22 - 13.25 - 17.11 - 17.12 - 17.21 - 17.22 - 17.25 - 21.23 - 21.25 - 22.23 - 28.10 - 28.11 - 28.12

niet dragend

Assembly codes: 11.10 - 11.11 - 11.12 - 11.13 - 11.15 - 13.11 - 13.12 - 13.13 - 21.14 - 21.15 - 21.16 - 22.13 - 22.14

Shared parameter: NLRS_C_dragend
GUID: 35b4cefa-e13c-4a27-a91e-f7410a56cf70

structuralUsage

Is een instance property die we gebruiken om te achterhalen of een element wel of niet dragend is. Als structuralUsage = 'Other' dan is het element niet dragend. Als structuralUsage != 'Other' dan is het element wel dragend.

structuralType

Is een instance property die we gebruiken om te achterhalen of een element niet dragend is. Deze property is niet te zien in de user interface en kan door een gebruiker alleen gezien worden door gebruik te maken van een Revit plugin zoals: Snoop. Deze parameter kan een paar specifieke waardes hebben.

Als de property 'structuralType' = Non-Structural dan moet de parameter 'NLRS_C_dragend' false zijn.

Member name Description
NonStructural Non-Structural
Beam Structural Beam
Brace Structural Brace
Column Structural Column
Footing Structural Footing
UnknownFraming Unknown Framing